Leven in harmonie met het Woord

houvast apple


GidsDe Bijbel, woord voor woord een boodschap voor mensen vandaag.
Bestudeer dit Woord des Levens onder gebed.
Laat het je gids zijn in alles wat je doet en denkt.

Hij die het Leven is, kan de eeuwigheid niet ingaan, zonder de aanwezigheid van hen die Hem hebben verwacht.
"In het huis van Zijn Vader zijn vele woningen…"
Hoe kunnen we ons vandaag voorbereiden om daar in zijn nabijheid te vertoeven?
Bereid je voor om jouw God te ontmoeten.

Ga Verder


GezondheidGods zorg voor ons leven van nu - zijn beloftes voor het leven van straks.
Het goede nieuws voor gezondheid en levensgeluk.
Eeuwige - onveranderlijke wetten, als een afstraling van Gods karakter en liefde.

Ga Verder


LevenVeel mensen worstelen met de vraag naar het “Waarom”. Dat is een terechte vraag, die we alleen kunnen beantwoorden door het begrijpen van de strijd achter de schermen.
Het is niet God die al deze ellende veroorzaakt, maar de tegenstander, de leugenaar van den beginne. Alles wat van God komt, verminkt hij…
Maar God heeft een plan voor gezondheid en genezing en voor de eeuwigheid. Het volgen van dit plan kan een groot verschil maken voor ons leven van nu.
Lees alles over wat het betekent om de acht wetten voor gezondheid en genezing te volgen.
Ga verder

Boordevol inspiratie
Als Christenen zal onze grootste vreugde zijn, dat we zullen zien dat de Heer levend en voor altijd bij ons is! De Bijbel vertelt ons het verhaal van Zacheüs, die zo graag de Heer wou zien dat hij in een boom klom (Lukas 19:1-10). Wanneer hij Jezus’ goedheid zag , wanneer hij zag dat Jezus hem aanvaardde, zag hij zijn eigen zonde. Hij had berouw, bekende, en wou alles terugbetalen. En Jezus zei dat hij verlost was. Alles gebeurde zeer snel nadat hij de Heer gezien had. Hoewel ik geloof dat Zacheüs de Heer eerst zag wanneer hij in de boom klom, kwam zijn duidelijkste visie van de Heer toen Jezus in de boom klom en voor hem stierf! Toevallig betekent de naam Zacheüs “Puur” en zei Jezus niet,
“Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.” (Mat 5:8)?

Bijbel 6


Neem elke dag een paar minuten de tijd om na te denken over wat Jezus voor jou heeft gedaan, door zijn offer aan het kruis